MENU

Bedrijfs- of particulier evenement organiseren? Onderscheid jezelf van anderen!

Evenementen en hun toegankelijkheid

Gepubliceerd op 25-02-2019

Evenementen en hun toegankelijkheid

 

Evenementen en locaties moeten toegankelijker worden

(maatschappelijk verantwoord ondernemen)

Gesloten dubbele deuren

Laatst stond ik als exposant op een vakbeurs waar de toegankelijkheid, zacht gezegd, niet optimaal was. Om mijn stand aan te kleden reed ik met een kar vol spullen door de poortjes bij de registratiebalie. Daar begon het. Om de beursvloer te bereiken moest ik door een deur die te smal was voor mijn kar met spullen. Alle dubbele deuren waren, vreemd genoeg, gesloten. Hoewel ik niet abnormaal vroeg was. In allerijl werd er iemand bijgehaald om de dubbele deuren voor me te openen. Helaas, ook na een kwartier ploeteren lukte dat niet.

Al mijn beursspullen heb ik toen maar stuk voor stuk van de kar door de deuropening heen getild, waarna ik mijn kar alsnog door de deur wist te manoeuvreren. Vervolgens moest ik de spullen weer op de kar laden en kon ik naar mijn stand rijden.

Natuurlijk had de evenementorganisator de deuren vooraf even moet controleren op toegankelijkheid. Dit was voor mij nu, een even onnodige als onprettige binnenkomer.

Wachtrij bij binnenkomst

Je zou kunnen zeggen: zoiets is vervelend, maar kan gebeuren. Op zich klopt dat, maar het registratiesysteem dat voor deze beurs werd gebruikt bleek ook niet optimaal te werken.
De beursbezoekers deden er hierdoor ergerlijk lang over om binnen te komen en moesten lange tijd geduldig wachten in een rij. Als er iets meer budget beschikbaar is voor een goed registratiesysteem voorkom je irritatie bij binnenkomende bezoekers. En dat is belangrijk natuurlijk. Want zoals bekend krijg je nooit een tweede kans op een goede eerste indruk.

Slechte Wifi-verbinding

Alsof het slechte registratiesysteem al niet ellendig genoeg was werkte de app waarmee standhouders en bezoekers contactgegevens met elkaar konden delen, in veel gevallen niet. De oorzaak, echt waar: de Wifi-verbinding was niet toereikend. Bezoekers en standhouders moesten dus alsnog visitekaartjes opzoeken en uitwisselen. Een groot aantal beursdeelnemers had die echter thuisgelaten omdat de beursorganisatie tevoren vol bravoure had verteld dat ze een superhandige app hadden. Hoe je deze problemen voorkomt laat zich raden: gewoon zorgen voor sterkere Wifi. Of gebruikmaken van een systeem dat wel vlekkeloos werkt. Handig is ook om die werking de dag voor de beurs en bij de start van de beurs nogmaals in de praktijk de testen.

Okay, dit kost geld, maar ontevreden en soms zelfs lichtelijk agressieve bezoekers en standhouders die een volgende keer afhaken kosten nog meer geld.


Toegankelijkheid voor mensen met een (tijdelijke) beperking

Natuurlijk moeten ook mensen met een beperking een evenement kunnen bezoeken. Bij een beperking denkt men al snel aan een rolstoelgebruiker, maar uiteraard zijn er meerdere beperkingen. Ik noem er enkele:

* Visuele beperking en/of een auditieve beperking.

* Verstandelijke beperking.

* Psychische aandoening.

De laatste jaren zien we enige verbetering, maar bij veel evenementen wordt nog steeds veel te weinig rekening gehouden met mensen met een beperking.

Rolstoelgebruikers/mensen met een lichamelijke beperking

De ingang van een locatie moet, ook wettelijk gezien, goed toegankelijk zijn. Als er een bordes met trappen is of een draaideur, moet er een andere ingang zijn voor rolstoelgebruikers en/of mensen met een lichamelijke beperking. Vanzelfsprekend dient ook deze ingang schoon te zijn en evenveel sfeer uit te stralen als de hoofdingang, zodat mensen met een beperking eenzelfde ‘welkom- belevenis’ ervaren als mensen zonder beperking.

Voor rolstoelgebruikers en/of mensen met een lichamelijke beperking is het bij een evenement vaak een hele opdracht om een ‘invalidentoilet’ te vinden. Want deze toiletten zijn vaak slecht aangegeven en bevinden zich - hoe vreemd - veelal niet op dezelfde plek als de ‘normale toiletten’. Je verzint het niet maar soms zijn er alleen invalidentoiletten op de begane grond. Maar al te vaak komen rolstoelgebruikers bovendien letterlijk voor een gesloten deur te zitten en moeten zij eerst ergens een sleutel vandaan zien te halen. Stel je eens voor, dat jezelf in zo’n vervelende/beschamende situatie zou zitten. 

 

Als evenementenorganisator gespecialiseerd in toegankelijkheid zorg ik ervoor dat toiletten voor rolstoelgebruikers/mensen met een lichamelijke beperking goed vindbaar en toegankelijk  zijn.

Hoe breed de paden moeten zijn voor rolstoelgebruikers en wat de afmetingen moeten zijn als zij links- of rechtsom moeten kunnen draaien met de rolstoel is bij mij bekend.

Vooraan niet altijd goed

Er zijn in Nederland nog steeds veel evenementenlocaties die denken dat een rolstoelgebruiker het beste vooraan kan worden neergezet, zonder hun vrienden of familie om hen heen. Als evenementorganisator en uit eigen ervaring weet ik (zelf heb ik bijna een jaar gebruik moeten maken van een rolstoel) dat rolstoelgebruikers zich dan vaak bekeken voelen. Geloof me: een rolstoelgebruiker zit het liefst tussen iedereen in met hun familie en vrienden om hen heen. Bij sommige evenementen wordt gebruik gemaakt van een rolstoelplatform zodat ook zij een goed zicht hebben. Er mag dan een begeleider mee op het platform. Voor vele rolstoelgebruikers is dit een uitkomst. Trouwens, scootmobielen zijn niet op alle locaties toegestaan want wettelijk gezien is een scootmobiel een voertuig.

Visuele- en/of een auditieve beperking

Je zou denken dat mensen met een auditieve beperking niet naar een muziekfestival gaan.
Wel dus. Want iemand die doof of slechthorend is geniet van de beat die ritmisch wordt aangevoeld. Op zakelijke evenementen kunnen een gebarentolk, schrijftolk, ringleiding of boventiteling van grote waarde zijn. Een gebaren- of schrijftolk mag trouwens maar een half uur achter elkaar tolken. Niet vreemd want dit is uiterst intensief werk.

Mensen met een visuele beperking, die deelnemen aan evenementen, gebruiken vaak een taststok en/of een blindengeleidehond. Voor mensen met een blindengeleidehond moet een ruime plaats worden uitgezocht, zodat andere bezoekers niet over de hond struikelen. Een blindengeleide- of hulphond is wettelijk toegestaan in elke openbare gelegenheid. Zij mogen alleen een opdracht krijgen van hun baas en mogen niet aangehaald worden.

Er zijn mensen met een visuele beperking die het op prijs stellen om voorafgaand aan het evenement een presentatie te ontvangen. Zij kunnen deze presentatie door voorleessoftware laten voorlezen, zodat zij op het evenement de presentatie beter kunnen volgen.

Toegankelijkheid een win/win situatie voor iedereen

Hiervoor gaf ik enkele overige voorbeelden waar ik, als evenementorganisator gespecialiseerd in toegankelijkheid, op let om de toegankelijkheid voor iedereen te vergroten.

Er zijn nog zoveel meer aspecten waar op gelet moet worden bij en door evenementenorganisaties, locaties en cateraars. Wat te doen met te hoge drempels, onverharde paden, de opstelling van het buffet, parkeergelegenheden en bereikbaarheid van de locaties? Als je tevoren goed nadenkt over toegankelijkheid voorkom je plotseling noodzakelijke aanpassingen en onnodige kosten.

Niet alleen mensen met een (tijdelijke) beperking hebben baat bij een goede en goed doordachte toegankelijkheid. Ook toeleveranciers met rolcontainers, mensen met kinderwagens of bolderkarren, ouderen en families met kinderen zijn er blij mee. Een goede toegankelijkheid resulteert in een win/win situatie voor iedereen. Evenementterreinen hebben op het gebied van toegankelijkheid zo hun eigen uitdagingen. Hier kom ik in een van mijn volgende blogs op terug.

Uitgankelijkheid net zo belangrijk

Ik heb aangetoond hoe belangrijk de toegankelijkheid is, maar de uitgankelijkheid bij onder meer evenementen is minstens zo belangrijk. In Nederland dient iedere locatie één of meerdere nooduitgangen te hebben. Zijn deze uitgangen in de praktijk ook daadwerkelijk uitgankelijk? Zij dienen gebruikt te kunnen worden door iedereen. Dus ook door rolstoelgebruikers, rollatorgebruikers en andere personen met een beperking. Zijn er trapjes voor de nooduitgang of staan er dozen in de weg? Bij de organisatie van het evenement en door de locatie zelf moet hier goed op worden gelet.

Hoe te handelen bij het ‘buitengebruik’ stellen van de liften, bijvoorbeeld bij brand? Zijn er op de locatie in de trappenhuizen dan hulpmiddelen om mensen met een beperking snel en veilig naar beneden en het gebouw uit te krijgen? Ook daar moeten een evenementen-organisator en de locatie op letten.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo)

Zoals vermeld zorgt een goede toegankelijkheid - en goede uitgankelijkheid - voor een win/win situatie voor iedereen, dus ook voor de opdrachtgever. Iemand met een beperking komt zelden alleen, maar brengt minstens één andere persoon mee. Is jouw toegankelijkheid en uitgankelijkheid op orde, dan zullen groepen met een persoon met een beperking in hun midden, kiezen voor jouw evenement/locatie en maak je duidelijk dat je echt werk maakt van maatschappelijk verantwoord ondernemen en de veiligheid van al je gasten.

Voor evenementorganisatie, vragen en informatie kan je altijd contact met mij opnemen.

 

 

 

 

Terug naar overzicht

Referenties

" Helma heeft voor mij een onvergetelijk feest georganiseerd. Zij heeft aan een half woord genoeg en denkt graag mee zonder haar idee├źn op te dringen. Ik kan het iedereen aanraden, als je een zorgeloos feest wilt, om met Helma in zee te gaan. "

Bekijk meer referenties

Contact

Al Timone Evenementen
Helma Starink
06 - 23 41 70 13
helma@altimone.nl

Webdesign by RETO Copyright 2019 Al Timone